‹ News 2023

January 3, 2023

H.E. Ling Rinpoche Receives Visit from Reincarnation of Kyabjé Trulshik Rinpoche at Gaden Phelgyal Ling Monastery in Bodh Gaya

࿑ ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༣ ཟླ་བ། ༠༡ ཚེས། ༣ ཉིན་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་༸སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རབ་གསལ་མཆོག་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མཇལ་བཅར་སྐབས་སུ་སྒྲོན་པའི་སྐུ་པར།

On 3rd January, H.E. Ling Rinpoche received a visit from the reincarnation of Kyabjé Trulshik Rinpoche at Gaden Phelgyal Ling Monastery, Bodh Gaya, Bihar.

‹ News 2023