‹ News 2024

January 18, 2024

H.E. Ling Rinpoche Receives Thiksay Rinpoche in Delhi

࿑ ཕྱི་ལོ་༢༠༢༤ཟླ་བ་༡ ཚེས་༡༨ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ལ་དྭགས་ཁྲིག་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕན་ཚུལ་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར།

On January 18th, H.E. Ling Rinpoche received a visit from Thiksay Rinpoche for a meeting in Delhi.

‹ News 2024