‹ News 2024

February 10, 2024

H.E. Ling Rinopche Receives Serkong Tsenshab Rinpoche at Ling Labrang

࿑ བོད་ཤིང་འབྲུག་ལོའི་དགུང་གསར་སྐབས་དྷ་ས་ཡོངས་འཛིན་གླིང་ཚང་བླ་བྲང་དུ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། གསེར་ཀོང་མཚན་ཞབས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ལྷན་དུ་སྒྲོན་པའི་སྐུ་པར། །

On 10th February, H.E. Ling Rinpoche received Serkong Tsenshab Rinpoche at Ling Labrang during the celebration of Losar (Tibetan New Year).

‹ News 2024