‹ News 2024

February 26, 2024

H.E. Ling Rinpoche Meets with Reincarnation of Trulshik Rinpoche Ngawang Tenzin Choekyi Lodo Rabsel

࿑ ཕྱི་ལོ་༢༠༢༤ ཟླ་བ་༣ ཚེས་ ༡ ཉིན། ༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་གི་ཡང་སྤྲུལ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རབ་གསལ་རྣམ་གཉིས་བལ་ཡུལ་དུ་མཇལ་ཕྲད་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར། །

On 26th February, H.E. Ling Rinpoche met with the reincarnation of Trulshik Rinpoche Ngawang Tenzin Choekyi Lodo Rabsel in Kathmandu, Nepal.

‹ News 2024