‹ News 2022

May 26, 2022

Kyabjé Ling Rinpoche Pays Respect to Kyabjé Ratö Kyongla Rinpoche, Jetsun Ngagwang Lobsang Upon His Passing and Prays for the Swift Return

࿑ ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༢ ཟླ་བ། ༥ ཚེས། ༢༦ ཉིན་༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྐུ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་མདོ་རྒྱུད་གདམས་པའི་གཏེར་མཛོད་༸སྐྱབས་རྗེ་ར་སྟོད་སྐྱོང་བླ་རིན་པོ་ཆེ་རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་བློ་བཟང་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་གདུང་ཞལ་མཇལ་སྐབས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པའི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ་སླར་ཡང་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་མྱུར་དུ་བྱོན་པ་དང་། བདག་ཅག་སློབ་བུའི་ཚོགས་ཀྱང་སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་བཅས་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་ཐུགས་སྨོན་བདེན་ཚིག་རྒྱ་ཆེར་གནང་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར།

Upon the passing away of the treasure of teachings of Sutra and Tantra – Kyabjé Ratö Kyongla Rinpoche, Jetsun Ngagwang Lobsang, the shining light of teaching and practice, Kyabjé Ling Rinpoche paid respect to him in the presence of his holy body. His Eminence made prayers for Kyabjé Ratö Kyongla Rinpoche’s profound wishes to be successfully completed and for his swift return to us, so that he may continue to act as a protector of the teachings and of living beings, liberating them from samsara.

His Eminence advises that his disciples make extensive prayers and aspirations, using words of truth, and make offerings so that we may never be separated from him in all our lives and be under his care.

‹ News 2022