‹ News 2022

May 26, 2022

H.H. the Great 14th Dalai Lama Composed Prayers for Kyabjé Rato Kyongla Rinpoche’s Swift Return

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་༸སྐྱབས་མཆོག་
རྭ་སྟོད་སྐྱོང་བླ་རིན་པོ་ཆེའི་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

Prayers for Kyabjé Rato Kyongla Rinpoche’s swift return, composed by H.H. the Great 14th Dalai Lama of Tibet.

‹ News 2022