‹ News 2022

June 20, 2022

Kyabjé Ling Rinpoche Meets with Reincarnation of Kyabjé Lati Rinpoche

࿑ ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༢ ཟླ་བ། ༦ ཚེས། ༢༠ ཉིན། དགའ་ཤར་༸སྐྱབས་རྗེ་བླ་ཏི་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མཇལ་བཅར་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར།།

On June 20th, H.E. Kyabjé Ling Rinpoche met with the reincarnation of Kyabjé Lati Rinpoche for an audience at Ling Labrang, Dharamsala.

‹ News 2022