‹ News 2022

July 6, 2022

H.E. Ling Rinpoche Attends Inaugural Ceremony for New Dalai Lama Library and Archive

࿑ ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༢ ཟླ་བ། ༧ ཚེས། ༦ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཉིན་ ༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་༸གོང་ས་༸ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དཔེ་མཛོད་དང་ཡིག་ཚགས་ཁང་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་སྐབས་དང་། དེ་རྗེས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཞུང་འབྲེལ་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གྱི་མཛད་སྒོའི་སྐབས་སུ་སྒྲོན་པའི་སྐུ་པར།

On 6th July, H.E. Ling Rinpoche attended the Inaugural Ceremony of the new Dalai Lama Library and Archive in Dharamsala, on the auspicious occasion of His Holiness the Dalai Lama’s 87th birthday, in the presence of His Holiness. Rinpoche later attended His Holiness’ birthday celebration at Theckchen Choling, organized by the Central Tibetan Administration.

‹ News 2022