‹ News 2022

July 9, 2022

H.E. Ling Rinpoche Receives Richard Gere at Ling Labrang

࿑ ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༢ ཟླ་བ། ༧ ཚེས། ༩ ཉིན།་རི་ཅར་ཌི་གྷེ་རི་དྷ་ས་བླ་བྲང་དུ་་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་བཅར་སྐབས་་སྒྲོན་པའི་སྐུ་པར།

On 9th July, long-time friend Richard Gere visited and paid respects to H.E. Ling Rinpoche, at Ling Labrang in Dharamsala.

‹ News 2022