‹ News 2022

August 27, 2022

H.E. Ling Rinpoche Has Audience with Kyabjé Gaden Tri Rinpoche

࿑ ཕྱི་་ལོ། ༢༠༢༢ ཟླ་བ། ༨ ཚེས། ༢༧ ཉིན་༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གདན་ས་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་དུ་་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་༸འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཚབ་༸སྐྱབས་རྗེ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་མཇལ་བཅར་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར།

On 27th August, H.E. Ling Rinpoche had an audience with the Spiritual Leader of the Gelug tradition, the 104th Kyabjé Gaden Tri Rinpoche during Rinpoche’s visit to Sera Monastery.

‹ News 2022