‹ News 2022

August 27, 2022

H.E. Ling Rinpoche Has Audience with Kyabjé Jangste Choeje Rinpoche

ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༢ ཟླ་བ། ༨ ཚེས། ༢༧ ཉིན་༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གདན་ས་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་དུ་་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་་༸འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་གསལ་་བྱེད་བྱང་རྩེ་ཆོས་རྗེ་༸སྐྱབས་རྗེ་སྒོ་སོག་རིན་པོ་རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་གསུང་རབ་བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་མཇལ་བཅར་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར།

On 27th August, H.E. Ling Rinpoche had an audience with Kyabjé Jangste Choeje Rinpoche during Rinpoche’s visit to Sera Monastery.

‹ News 2022