‹ News 2022

September 26, 2022

H.E. Ling Rinpoche Wishes a Happy Birthday to Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche

࿑ འཁོན་རིགས་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་༸དཔལ་ས་སྐྱ་གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ལ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་གྲངས་མེད་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་མི་འཇིགས་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང་མཛད་འཕྲིན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།

H.E. Ling Rinpoche wishes a very Happy Birthday and a long and healthy life to Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche! Photos taken on 27th May 2022 in Dharamsala.

‹ News 2022