‹ News 2022

November 13, 2022

H.E. Ling Rinpoche Receives Visit from Reincarnation of Kyabjé Dhakpa Tritul Rinpoche at Ling Labrang

࿑ ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༢ ཟླ་བ། ༡༡ ཚེས། ༡༤ཉིན་ ༸སྐྱབས་རྗེ་དྭགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་བཤད་སྒྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དྷ་ས་ཡོངས་འཛིན་གླིང་ཚང་བླ་བྲང་དུ་་༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མཇལ་ཞུའི་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར།།

On 13th November, H.E. Ling Rinpoche received a visit from the reincarnation of Kyabjé Dhakpa Tritul Rinpoche, for a small ceremony at Ling Labrang in Dharamsala.

‹ News 2022