‹ News 2022

November 16, 2022

H.E. Ling Rinpoche Receives Visit from Dakyab Kyabgon Rinpoche at Yongzin Lingtsang Labrang

࿑ ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༢ ཟླ་བ། ༡༡ ཚེས། ༡༦ ཉིན་༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། བྲག་ཡབ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་དྷ་ས་ཡོངས་འཛིན་གླིང་ཚང་བླ་བྲང་དུ་སྒྲོན་པའི་སྐུ་པར།།

On 16th November, H.E. Ling Rinpoche received a visit from Dakyab Kyabgon Rinpoche at Yongzin Lingtsang Labrang, in Dharamshala.

‹ News 2022