‹ News 2022

November 28, 2022

H.E. Ling Rinpoche Gives Audience to Abbots of Drepung Gomang and Drepung Loseling Monasteries at Yongzin Lingtsang Labrang

࿑ ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༢ ཟླ་བ། ༡༡ ཚེས། ༢༨ ཉིན གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་འབྲས་དཀར་སྤུངས་པའི་གླིང་གི་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་དྷ་ས་བླ་བྲང་དུ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་བཅར་སྐབས་སུ་སྒྲོན་པའི་སྐུ་པར།

On 28th November, H.E. Ling Rinpoche gave an audience to the Abbots of Drepung Gomang and Drepung Loseling Monasteries at Yongzin Lingtsang Labrang, in Dharamsala.

‹ News 2022