‹ News 2022

November 30, 2022

H.E. Ling Rinpoche Meets with Professor Kyabjé Samdhong Rinpoche at Yongzin Lingtsang Labrang

࿑ ཕྱི་ལོ་༢༠༢༢ ཟླ་བ་༡༡ ཚེས་༢༩ ཉིན་༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་དྷ་ས་ཡོངས་འཛིན་གླིང་ཚང་བླ་བྲང་གི་གླིང་ཀའི་ནང་ལྷན་དུ་སྒྲོན་པའི་སྐུ་པར།།

On November 30th, H.E. Ling Rinpoche received a visit from Professor Kyabjé Samdhong Rinpoche at Yongzin Lingtsang Labrang, in Dharamshala.

‹ News 2022