‹ News 2022

December 22, 2022

H.E. Ling Rinpoche Visits Mahabodhi Stupa in Bodh Gaya

࿑ ཕྱི་ལོ་༢༠༢༢ཟླ་བ་༡༢ཚེས་༢༣དང་། བོད་ཟླ་༡༠ གནམ་གང་ཉིན་༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་རིན་པོ་གནས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་སུ་སྒྲོན་པའི་སྐུ་པར།།

On 22nd December, H.E. Ling Rinpoche visited and paid respects at the Mahabodhi Stupa in Bodh Gaya, Bihar.

‹ News 2022