‹ News 2022

December 30, 2022

H.E. Ling Rinpoche Attends Teachings with His Holiness the Dalai Lama in Bodh Gaya

࿑ གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཕྱི་ལ་ོ། ༢༠༢༢ ཟླ་བ། ༡༢ ཚེས། ༢༩ ནས། ཕྱི་ལ་ོ། ༢༠༢༣ ཟླ་བ། ༠༡ ཚེས། ༡ བར་༸གོང་ས་༸ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ། སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་རྗེས་གནང་དང་། བརྟན་བཞུགས་བཅས་ལ་༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བཅར་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར།།

On 29-31st December, H.E. Ling Rinpoche attended teachings with His Holiness the Dalai Lama at the Kalachakra Teaching Ground in Bodh Gaya, Bihar. His Holiness gave a three-day teaching on Nagarjuna’s “Commentary on Bodhichitta” and conferred the Blessing of 21 Taras.

‹ News 2022