‹ News 2022

September 16, 2022

H.E. Ling Rinpoche Gives Audience to Visitors from Vietnam

࿑ ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༢ ཟླ་བ། ༩ ཚེས། ༡༦ ཉིན། ༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་དྷ་ས་བླ་བྲང་དུ་ཝི་ཏི་ནམ་ནས་ཕེབས་པའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བླང་དོར་གྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར།

On 16th of September, H.E. Ling Rinpoche gave an audience and advice to a group visiting from Vietnam, at his residence in Dharamsala.

‹ News 2022